Tôi đã vẽ các chi tiết của hộp giảm tốc và để ở các trong file.

Bên cạnh đấy tôi có lắp ráp hoàn chỉnh hộp giảm tốc để khách hành có thể tham khao rồi từ đấy xuất ra file 2D tùy theo ý muốn của khách hàng.

Add to wish list

You must log in to submit a review.