Đây là thiết kế cụm bánh dẫn động cho xe AGV giao hàng mẫu.

Trọng lượng tối đa mà AGV có thể chở là 5kg.

Tốc độ ổn định khi vận chuyển hàng hóa là 1,5m/s.

-Ứng dụng của việc chế tạo AGV là phục vụ cho các kho hàng như Amazon, eBay,..

-Có bản thiết kế 3D đi kèm/đính kèm.”

 
 
 

Add to wish list

You must log in to submit a review.